banner
Haav24 > Haavade liigid
 

Haavade liigid

 

Haavu võib liigitada lähtudes:

• tekkepõhjusest (vigastus, põletus, verevarustuse häire)
• paranemisfaasist (põletikufaas, granulatsioonifaas)
• haava vanusest (akuutne, krooniline)
• puhtusastmest (aseptiline, saastunud)
• haavapõhja koe omadustest ja värvusest
• paranemisest (esmas- või teisespingsalt) jne.

Praktilises haavaravis toimib hästi alljärgnev liigitus.

Äge ehk akuutne haav (ladina keeles vulnus)

Välisel põhjusel tekkinud naha ja nahaaluste kudede terviklikkuse kahjustus. Siia kuuluvad trauma- ehk vigastushaavad ja põletushaavad.

Operatsioonihaav

Traumahaava alaliik. Eeldusel, et on teostatud aseptilistes tingimustes, sisaldab harilikult väiksemat infektsiooniriski kui tavaline vigastushaav.

Krooniline haav ehk haavand (ladina keeles ulcus)

Haavand on sisemisel (endogeensel) põhjusel tekkinud koekahjustus, mille aeglane paranemine on tingitud nii üldistest (verevarustuse häire) kui paiksetest põhjustest (mikroobse katu e. biofilmi teke). Siia kuuluvad arteriaalsed, venoossed, neuropaatilised (diabeetilised) haavandid ja lamatised.

Põletikuline ehk infitseeritud haav

Haavaravi seisukohalt käsitletakse infitseeritud haava eraldi, sest ta sisaldab endas alati riski infektsiooni levikuks ja üldinfektsiooni tekkeks. Kõik eelpool loetletud haavad võivad infitseeruda.